زنده: نیوزیلند و انگلیس – اولین آزمون ، روز پنجم

[ad_1]

نیوزیلند با برتری 165 در یک شب ، به نظر می رسد که در آخرین روز اولین آزمایش برابر انگلیس در لرد ، برتری خود را فشرده کند.

نیل واگنر ، ساعتبان سیاه پوشان 10 بار قبل از لبه بالایی یک تحویل الی رابینسون به جیمز بریسی انجام داد.

Kirsty Wigglesworth / AP

نیل واگنر ، دیده بان شب سیاه ، قبل از لبه بالایی ، 10 بار اجرا کرد تا اولی رابینسون به جیمز برسی تحویل دهد.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>