زنده: نخست وزیر Jacinda Ardern می گوید 86 درصد از کارگران MIQ واکسن Covid-19 داشته اند

[ad_1]


Jacinda Ardern اعلام کرد که یک یادبود ایالتی در این ماه در ولینگتون برگزار می شود و در مورد واکسیناسیون کارگران مرزی با سوالاتی روبرو می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>