زنده: نخست وزیر بعد از کشف پرونده جدید جامعه Covid-19 به رسانه ها خطاب می کند

[ad_1]


نخست وزیر Jacinda Ardern در مورد پرونده جدید Covid-19 در ساعت 9 شب صحبت خواهد کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>