زنده: “ناامیدی” در دبیرستان Papatoetoe به دلیل کشف دو مورد جدید جامعه Covid-19 ، یک مورد جدید در انزوای مدیریت شده

[ad_1]


دو دانش آموز از گروه های مختلف سال مثبت آزمایش می شوند ، یک همکلاسی یکی از موارد شناخته شده اوکلند و خواهر و برادر آنها.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>