زنده: موارد جدید Covid-19 در جامعه جدید ، اما “به احتمال زیاد” بیشتر در حال آمدن است – Jacinda Ardern

[ad_1]


جاکیندا آردرن می گوید ، هنگامی که عموم مردم واکسینه می شوند ، اوکلند جنوبی اولویت خواهد داشت ، زیرا از ساکنان شهر می خواهد در خانه بمانند و آزمایش شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>