زنده: “ما کاملاً شما را از دست داده ایم” – جبهه های آردرن در رسانه های Aussie بیش از حباب

[ad_1]


زنده: “ما کاملاً شما را از دست داده ایم” – جبهه های آردرن در رسانه های اوسی بر سر حباب زنده: پس از اعلام سفر بدون قرنطینه بین NZ و استرالیا ، Jacinda Ardern س questionsالاتی را از مطبوعات Aussie می گیرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>