زنده: علائم جدید Covid-19 با عفونت های قبلی متفاوت است

[ad_1]


پسر بچه دبیرستان Papatoetoe ، فلو آكائولا ، گفت: “ما واقعاً نمی توانیم بگوییم كه این كار آسان است” ، و مدرسه آنها پس از آخرین پرونده های Covid مجدداً باید تعطیل شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>