زنده: حباب مسافرت ملبورن به مدت هفت روز مکث کرد ، همه عودت کنندگان برای منزوی شدن از خود ، آزمایش Covid-19 را انجام می دهند

[ad_1]

دولت از تعلیق حباب سفر ویکتوریا تا 4 ژوئن خبر داده است ، در حالی که بازگشت کنندگان از ملبورن از 20 مه دستور انزوای خود را داده اند.

مقامات ایالت استرالیا را در تلاش برای کنترل جدیدترین شیوع به محاصره انداخته اند.

کادر پزشکی آزمایش Covid-19 را در محل رانندگی از طریق سایت آزمایش در ملبورن جنوبی انجام می دهند.

داریان تراینور / گتی ایماژ

کادر پزشکی آزمایش Covid-19 را در محل رانندگی از طریق سایت آزمایش در ملبورن جنوبی انجام می دهند.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>