زنده: جوزف پارکر – درک کیزورا – درگیری در سنگین وزن در لندن

[ad_1]


سنگین وزن کیوی در یک مسابقه پر سر و صدا در منچستر آرنا ، با بریتانیایی مبارزه می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>