زنده: به روزرسانی Covid-19 پس از مثبت بودن آزمایش MIQ برای ویروس کرونا

[ad_1]


وزیر Covid-19 ، کریس هیپکینز و دکتر اشلی بلومفیلد در مورد کارگر MIQ صحبت می کنند که شب گذشته به عنوان مثبت تایید شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>