زنده: به اوکلندرها گفتند که باید از آب در امان بمانند ، انتظار می رود امواج سونامی “چندین ساعت” مشاوره GNS در جلسه توجیهی دولت باشد

[ad_1]


جزر و مد های عجیب و غریب در Northland با “خاموش شدن زمانی که قرار است وارد شود” ، همانطور که برخی از افراد در مناطقی از منطقه گفتند که پس از هشدارهای سونامی بلافاصله به مناطق مرتفع منتقل شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>