زنده: با ادامه تخلیه در سراسر کانتربری ، بزرگراه ها دچار آبگرفتگی شده و آكاروآ در زیر آب قرار دارند

[ad_1]

چیز

رودخانه های کانتربری پس از یک شب باران دیگر همچنان در حال طغیان هستند.

با ادامه آبگرفتگی پل ها ، اعلام وضعیت اضطراری و مشغول نگه داشتن تیم های امداد و نجات ، آخرین تحولات را دنبال کنید.

باتلاق آبریز بزرگراه ایالتی 1 در شمال رودخانه هندز در میانه کانتربری را طغیان کرده است.

Stacy Squires / چیزها

باتلاق آبریز بزرگراه ایالتی 1 در شمال رودخانه هندز در میانه کانتربری را طغیان کرده است.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>