زنده: ایالت ویکتوریا استرالیا برای ورود به قفل 7 روزه

[ad_1]


مقامات بهداشت NZ بحران ویکتوریا کوید را به دقت رصد می کنند و بعداً به روزرسانی می کنند ، زیرا مقامات در ایالت استرالیا اعلام کردند که این یک قفل 7 روزه است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>