زنده: اوکلند به مدت 7 روز به سطح هشدار Covid-19 منتقل می شود ، بقیه NZ به سطح 2

[ad_1]


محدودیت های سطح 3 هشدار Covid-19 در اوکلند از ساعت 6 صبح یکشنبه به مدت هفت روز اجرا می شود. دو مورد جدید Covid در جامعه وجود دارد – و چندین مکان که ویروس می تواند گسترش یابد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>