زنده: اوکلند از نیمه شب به Covid-19 سطح 3 منتقل می شود ، بقیه مناطق NZ به سطح 2 می روند

[ad_1]


صف هایی در خارج از سوپرمارکت های اوکلند شکل گرفت که برخی از مغازه ها برخی از کالاها را به فروش می رساندند. از نیمه شب ، به دنبال شیوع جامعه ، اوکلند در سطح 3 هشدار Covid-19 و بقیه NZ در سطح 2 خواهد بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>