زنده: اوکلند از نیمه شب به Covid-19 سطح 3 منتقل می شود ، بقیه NZ به سطح 2 ، Jacinda Ardern اعلام می کند

[ad_1]

سه مورد جدید Covid-19 در جامعه وجود دارد – یک مادر ، پدر و دختر در جنوب اوکلند.

جاسیندا آردرن برای برگزاری جلسه فوری هیئت دولت در مورد پرونده های جدید به ولینگتون رفته است.

مارک میچل / استخر / گتی ایماژ

جاسیندا آردرن برای برگزاری جلسه فوری هیئت دولت در مورد پرونده های جدید به ولینگتون رفته است.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>