زنده: اشلی بلومفیلد آخرین نسخه از خوشه Covid-19 را ارائه می دهد

[ad_1]


برای روز چهارم هیچ مورد جدید Covid-19 در جامعه وجود ندارد ، در حالی که شش مورد در انزوای مدیریت شده وجود دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>