زنده: آخرین به روزرسانی های Covid-19

[ad_1]


دولت می گوید ، هیچ نتیجه آزمایش جدید ویروس کرونا در یک شب وجود ندارد ، انتظار می رود نتایج آزمایش Covid-19 بیشتر امروز ارائه شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>