روزی که سونامی ها به سواحل نیوزلند برخوردند

[ad_1]


این سگ Graeme و Pauline Summerby ، Monty بود که ابتدا آن را احساس کرد. آنها ، به همراه دهها هزار نفر دیگر ، در ساعت 2.30 صبح که اولین ترس بسیاری از افراد در طول روز است ، از خواب می ترسند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>