رایان لوخته از ناکامی در انتخابی المپیک توکیو احساساتی می شود

[ad_1]


شناگر رایان لوخته پس از ناکامی در انتخابی مسابقات آزمایشی شنای المپیک ایالات متحده در روز جمعه ، در بازی های المپیک تابستانی توکیو شرکت نخواهد کرد. بدانید که وی در مورد آینده شغلی خود چه گفته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>