راس تیلور ، پیشکسوت سیاهپوشان در آستانه تور انگلیس با آسیب دیدگی گوساله مقابله کرد

[ad_1]


اسکن ها تأیید می کند که متخصص ارشد Black Caps در آستانه تور کریکت انگلیس ، از درجه عضله یک عضله در سمت چپ گوساله چپ برخوردار است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>