رازدار استرالیایی زک افرون شایعات مربوط به جراحی پلاستیک را خاموش می کند

[ad_1]


به گفته کایل ساندیلندز ، مجری رادیوی استرالیا ، زک افرون جراحی پلاستیک نکرده است. هفته گذشته شایعات پس از ظهور زک در موزیکال بیل نای The Guy Science Day’s Earth Day به راه افتاد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>