دو نفر پس از تصادف اتومبیل با درخت در حوالی رانگیورا به شدت زخمی شدند

[ad_1]

این تصادف در Priors Rd ، در Fernside اتفاق افتاد.

اندی جکسون / چیزها

این تصادف در Priors Rd ، در Fernside اتفاق افتاد.

دو نفر پس از تصادف با درختی در حوالی رانگیورا ، کمی در شمال کرایستچرچ ، به شدت زخمی شدند.

سخنگوی پلیس گفت ، پلیس از تصادف یک ماشین در Priors Rd ، Fernside ، درست قبل از ساعت 11.30 صبح روز شنبه مطلع شد.

سخنگوی گفت: این اتومبیل به درخت برخورد کرده و دو نفر نیز آسیب جدی دیده اند.

سخنگوی سنت جان گفت که آنها دو بیمار آسیب دیده را به بیمارستان کریستچرچ منتقل کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>