دختر لورن ‘کدو تنبل’ شانون دختر مامان ژوئن باردار با شماره کودک است. 2

[ad_1]


لورین “کدو تنبل” شانون ، دختر مامان جون ، که قیم خواهر کوچکترش آلانا “هانی بو بو” تامپسون است ، برای اعلام بارداری دوم خود عکس سونوگرافی خود را منتشر کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>