خلاصه: اوکلند به Covid-19 سطح 3 منتقل می شود ، بقیه NZ به سطح 2

[ad_1]


اوکلند پس از سه عضو خانواده که به طور گسترده ای آزمایش مثبت کردند ، اکنون وارد مرحله هشدار Covid-19 و بقیه سطح NZ 2 شده است. مقامات می گویند هنوز قرار نیست “حلقه” بزنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>