خدمات اضطراری پس از مرگ و میر در خانه در Mid Canterbury تماس گرفتند

[ad_1]

عصر روز پنجشنبه فردی در ملکی در راکایا جان خود را از دست داد.  (عکس پرونده)

جان کرک-اندرسون / چیزها

عصر روز پنجشنبه فردی در ملکی در راکایا جان خود را از دست داد. (عکس پرونده)

پلیس می گوید ، یک کشته در خانه ای در میانه کانتربری به عنوان یک مرگ ناگهانی تلقی می شود.

خدمات اضطراری از Rakaia و Ashburton در حدود ساعت 8.30 عصر روز پنجشنبه به این ملک فراخوانده شدند.

با مرگ مشکوک رفتار نمی شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>