جیمز چارلز پس از ماه ها “خود بازتاب” به YouTube بازگشت

[ad_1]


جیمز چارلز ویدیوی جدیدی را در YouTube منتشر کرد تا “مهمترین زنگ بیدار کردن تمام زندگی من” را برطرف کند. سه ماه بعد از آن متهم شد که وی به ارسال پیام “نامناسب” به خردسالان متهم شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>