جیلیان اندرسون و دیوید دوچوونی یک دیدار دوست داشتنی از X-Files دارند

[ad_1]


جیلیان اندرسون و دیوید دوچوونی از X-Files در آخر هفته دوباره به هم پیوستند. عکسهای دیدار آنها و همچنین سایر دیدارهای شایان ستایش بازیگران تلویزیونی را که قلب دلتنگی دوست ما را متورم می کند ، مشاهده کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>