جام آمریکا به صورت زنده – تیم نیوزلند – لونا روسا

[ad_1]


پس از ناامیدی دیروز ، دو تیم نبرد خود را برای Auld Mug در سری بهترین های 13 مرحله نهایی از سر می گیرند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>