جام آمریکا به صورت زنده – تیم نیوزلند – لونا روسا

[ad_1]

تیم نیوزلند و لونا روسا در یک روز هیجان انگیز غنیمت ها را تقسیم کردند تا جام آمریکا را به طور مساوی آماده کنند.

ریکی ویلسون / چیزها

تیم نیوزلند و لونا روسا در یک روز هیجان انگیز غنیمت ها را تقسیم کردند تا جام آمریکا را به طور مساوی آماده کنند.

تیم نیوزلند و لونا روسا برای کسب جام آمریکا در خلیج هاوراکی اوکلند به مصاف هم می روند.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>