جاری شدن سیل در کانتربری: طغیان تصفیه خانه آب آشورتون ، پل ها شسته و باران بیشتری می بارد

[ad_1]

چیز

رودخانه های کانتربری پس از یک شب باران دیگر همچنان در حال طغیان هستند.

با ادامه آبگرفتگی پل ها ، اعلام وضعیت اضطراری و مشغول نگه داشتن تیم های امداد و نجات ، آخرین تحولات را دنبال کنید.

ارتش تیم هایی را برای کمک به تخلیه در جریان سیل کانتربری اعزام کرده است.

نيروي دفاعي نيوزيلند

ارتش تیم هایی را برای کمک به تخلیه در جریان سیل کانتربری اعزام کرده است.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>