تیم های آتش نشانی در نزدیکی اوکلند CBD و مسیرهای قطار با آتش سرکشی می کنند

[ad_1]

آتش سوزی در پارنل نزدیک Gladstone Rd.

مایک کوکرین / عرضه شده است

آتش سوزی در پارنل نزدیک Gladstone Rd.

در اثر سوختن آتش اسکراب در دامنه تپه در حومه درون شهر ، دود از سراسر CBD اوکلند دیده می شود.

سرویس های اضطراری به Gladstone Rd در Parnell فراخوانده شده اند ، جایی که بوته های toitoi در نزدیکی ریل قطار گیر کرده اند.

Stuff برای اظهار نظر به آتش نشانی و اورژانس نیوزیلند مراجعه کرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>