تماشای زنده: Taranaki Mountainairs v Otago Nuggets – دور سوم NBL

[ad_1]


Taranaki بدون پیروزی در استادیوم TSB در نیو پلیموث اوتاگو پر پرواز را تجربه می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>