تماشای زنده: Otago Nuggets v Manawatū Jets – دور دوم NBL

[ad_1]


ناگتس های اوتاگو در یک مسابقه NBL در Dunedin به جنگ Manawatū Jets بدون پیروزی می پردازند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>