تحقیقات پس از پیدا شدن مردی از زن در ولینگتون در حال انجام است

[ad_1]

پلیس شنبه بعد از اینکه یک زن در ولینگتون مرده پیدا شد ، تحقیقات را آغاز کرده است.

MATTHEW / STUFF اعطا کنید

پلیس شنبه بعد از اینکه یک زن در ولینگتون مرده پیدا شد ، تحقیقات را آغاز کرده است.

پلیس شنبه بعد از اینکه یک زن در ولینگتون مرده پیدا شد ، تحقیقات را آغاز کرده است.

نیروهای اورژانس پس از تماس در ساعت 6.30 بعد از ظهر به یک آدرس در بروکلین Rd در حومه Mt Cook این زن را پیدا کردند.

پلیس گفت اطلاعات بیشتری بعداً منتشر خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>