بوکسور فلیکس وردخو به مرگ زن باردار و نوزاد متولد نشده متهم شد

[ad_1]


FBI آخر هفته Félix Verdejo را دستگیر و او را به آدم ربایی منجر به مرگ ، ماشین سواری منجر به مرگ و قتل عمدی کودک متولد شده متهم کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>