به یاد دارید وقتی پیپا میدلتون برای یک شاهزاده خانم عروسی مناسب داشت؟

[ad_1]


پیپا میدلتون ممکن است با یک شاهزاده ازدواج نکرده باشد. اما بین لباس های دست ساز سفارشی ، نمایش های هوایی و بطری های شامپاین به ظاهر بی پایان ، عروسی 2017 او مطمئناً عالی بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>