به صورت زنده تماشا کنید: مسابقات دو و میدانی Capital Classic

[ad_1]


برخی از برترین ورزشکاران کشور در پایتخت به رقابت می پردازند ، از جمله ادی اوسی-نکتیا ستاره دوومیدانی.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>