بلا تورن با خواننده ایتالیایی بنجامین ماسکو نامزد شده است

[ad_1]


بلا تورن و بنجامین ماسکولو بعد از اینکه سوال بزرگ شنبه ، 20 مارس را مطرح کرد ، رابطه دو ساله خود را به سطح دیگری رساندند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>