بریتنی اسپیرز نشان داد که حتی مادرش لین می خواهد او “دوباره” بخواند

[ad_1]


بریتنی اسپیرز فاش کرد مادرش لین اسپیرز مانند اکثر طرفداران است که می خواهند ستاره پاپ به عنوان خواننده به ریشه های خود برگردد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>