برندگان جوایز گلدن گلوب 2021: لیست کامل

[ad_1]


شیت کریک ، همیلتون و سایر موارد در رده های مربوطه خود در جوایز مورد انتظار طلای گلوب 2021 مورد پیروزی قرار گرفتند. بدانید چه کسی جایزه برتر را به خانه برد!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>