بتنی فرانکل قبل از مصاحبه با اپرا وینفری ، مگان مارکل را مورد انتقاد قرار داد

[ad_1]


برخلاف بسیاری از ستاره ها ، بتنی فرانکل تیم مگان نیست. بدانید که آنچه پیش از مصاحبه اوپرا وینفری با خانم های واقعی خانه دار نیویورک در مورد دوشس باردار ساسکس گفته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>