با استعفا مدیر ارشد دیجیتال ، Air New Zealand یکی دیگر از مدیران ارشد دیگر را از دست می دهد

[ad_1]

تیم اجرایی Air New Zealand یک سوم کوچکتر از آنچه قبل از همه گیری بود بود ، از 9 نفر به 6 نفر کاهش یافته است.

عرضه شده

تیم اجرایی Air New Zealand یک سوم کوچکتر از آنچه قبل از همه گیری بود بود ، از 9 نفر به 6 نفر کاهش یافته است.

تغییرات در تیم اجرایی ایر نیوزلند با جنیفر سپول ، دفتر رئیس دیجیتال شرکت ، پس از دو سال حضور در این سمت ، استعفا می دهد.

بیشتر برای آمدن

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>