ایتالیا محموله واکسن AstraZeneca به استرالیا را مسدود می کند

[ad_1]

این اقدام در حالی صورت می گیرد که AstraZeneca در صدد است تنها 40 درصد از تأمین توافق شده واکسن خود را در سه ماهه اول سال پس از تجربه مشکلات تولید در کشورهای عضو تأمین کند. پیش بینی می شود که کسری مشابه در سه ماه آینده سال نیز وجود داشته باشد.

برخی از کشورهای اتحادیه اروپا AstraZeneca را علیرغم برجسته ساختن موارد تولید خود متهم کرده است که کاملاً شفاف نیست ، در میان سو ظن هایی که این شرکت اعضای اتحادیه اروپا را به نفع تحقق قراردادهای با کشورهای خارجی که بخشی از اتحادیه نیستند ، کوتاه می کند.

استرالیا قصد داشت از روز جمعه با شروع برنامه واکسیناسیون با استفاده از دوزهای Pfizer / BioNTech ، داروی AstraZeneca را معرفی کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>