الی گولدینگ و کاسپار جاپلینگ نام پسر بچه خود را فاش می کنند

[ad_1]


الی گولدینگ و همسرش کاسپار جاپلینگ نام پسر بچه خود را در بخش اعلامیه تولد تایمز به اشتراک گذاشتند. برای اطلاع از مانیکر فرزندشان ، به اینجا بروید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>