استفان دونلی از بودجه 1.58 میلیون یورویی برای مشاوران شیردهی HSE خبر داد

[ad_1]

ایرلند کمترین میزان شیردهی در جهان را دارد.

وزیر بهداشت ، استفان دونلی این هفته اعلام كرد كه 1.58 میلیون یورو برای مشاوران اضافی شیردهی HSE اختصاص داده شده است.

ایرلند دارای کمترین میزان شیردهی در جهان است و امید است که بودجه اضافی به زنان کمک کند تا برای افزایش این ارقام حمایت لازم را انجام دهند.

در بیانیه ای ، وزیر توضیح داد: “این بودجه برای مشاوران شیردهی در سراسر بیمارستان و جامعه فراهم می شود تا از کمک ماهرانه به موقع برای مادرانی که مایل به شیردهی هستند ، اطمینان حاصل کند.”

بودجه اضافی همچنین آموزش خدمات شیردهی برای کارکنان خط مقدم موجود را تأمین می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>