آنیا تیلور-جوی در حال بازی بسته بندی در PDA با بازیگر مالکوم مک آر

[ad_1]


آنیا تیلور-جوی ، ستاره Queen’s Gambit ، هنگامی که در شهر نیویورک بود ، دوست پسر شایعه مالکوم مک ری را بوسید. برای دیدن عکس پیمایش کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>