آزمون: آیا می توانید آهنگ Westlife را که از خط اول ساخته شده است ، نامگذاری کنید؟

[ad_1]

امروز عصر برنامه داری؟ البته شما نمی کنید.

بنابراین ما فهمیدیم که هیچ زمان بهتری برای آزمایش دانش وست لایف شما وجود ندارد.

آیا می توانید نام این آهنگ های Westlife را غیر از سطر اول ایجاد کنید؟

هر طرفدار Westlife باید به خوبی قادر باشد ، tbh.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>