آتش سوزی خانه های روستایی تحت تحقیق در Southland

[ad_1]

آتش سوزی یک خانه روستایی در ساوت لند پس از اعزام چندین تیم آتش نشانی در ساعت 6 عصر چهارشنبه شب به این ملک بررسی خواهد شد.

سخنگوی آتش نشانی و اورژانس نیوزلند گفت: آتش سوزی در سقف خانه در خیابان موکوتوا ، 21 کیلومتری شرق اینورکارگیل مهار شده است.

آتش نشانان هنگام حضور در صحنه نیاز به استفاده از دستگاه تنفسی داشتند.

بیشتر بخوانید:
* خانه تاریخی در جنوب کانتربری شعله ور می شود
* آتش نشانان در نزدیکی اینورکارگیل با لاستیک در حال آتش سوزی مبارزه می کنند
* آتش نشانان در حالی که بادها مانع تلاش می شوند به چندین آتش سوزی در جنوب پاسخ می دهند

سخنگوی گفت که برای اطلاع از میزان خسارت وارده به اموال خیلی زود بود.

سخنگوی گفت ، حتی اگر آتش سوزی همانطور که نشان داده شده بود به سقف مهار شده باشد ، به بقیه خانه آسیب زیادی وارد می شود.

خدمه هنوز ساعت 8 شب در صحنه بودند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>