آتش اسکراب بزرگراه هاوک خلیج را بسته و انحرافات در آن انجام می شود

[ad_1]

آتش نشانان در حال مهار شعله خارج از کنترل هستند.  (پرونده عکس)

جان کرک-اندرسون / چیزها

آتش نشانان در حال مهار شعله خارج از کنترل هستند. (پرونده عکس)

دود ناشی از آتش سوزی اسکراب خارج از کنترل در خلیج هاوک منجر به بسته شدن بخشی از یک بزرگراه شده است.

آتش نشانان در حال مهار آتش هستند و پلیس بزرگراه 50 ایالت در اشلی کلینتون ، خلیج هاوک را بسته است.

برای ترافیک Northbound در جاده بالفور و برای Southbound در جاده اشلی کلینتون یا جاده نلسونس انحراف وجود دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>